Onderwijsuitgangspunten IMI lab

  1. Leergemeenschap: lab track zijn samenwerkingen waarin onderwijs, onderzoek en het werkveld op een gelijkwaardige manier samenwerken aan de oplossing van een vraagstuk uit de muziekindustrie. Mét en ván elkaar leren..  
  1. Innovatie: Bij het aanpakken van de vraagstukken uit de muziekindustrie, staat innovatie voorop. Voor ons gaat innovatie niet alleen over het uitproberen van nieuwe dingen, maar ook over het verbeteren, testen, ontwikkelen en implementeren van deze ideeën. En daarbij expliciet fouten mogen maken en daarvan leren. 
  1. Design thinking: We gebruiken de benadering van design thinking om mogelijke oplossingen voor uitdagingen binnen de muziekindustrie te verkennen en te bedenken. Design thinking is meer dan een structuur of methode, het is een houding. Het betekent het probleem keer op keer (her)kaderen, het grotere geheel zien en de context begrijpen. Design is ook een combinatie van doen en denken. 
  1. Persoonlijke ontwikkeling: De persoonlijke ontwikkeling van studenten voorop. We laten studenten daarbij zélf de regie pakken over hun leerweg, met veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling.  Ze doen dat door aan het begin van het semester hun persoonlijke doelen te definiëren, om strakst als professional in de muziekindustrie te kunnen starten. Ze hebben overleg met een persoonlijke coach over welke doelen, hoe deze te bereiken en de voortgang. Aan het einde van het semester leveren ze een individueel portfolio in. 
  1. Fysiek onderwijs: De studenten werken vier dagen in de week op locatie aan hun projectopdracht onder begeleiding van coaches. Experts komen langs. Met de internationale partners is online overleg. 
  1. Beoordeling : de afronding bestaat uit twee onderdelen. Een groepsproject en een individueel onderdeel. 
  1. Project:  design rationale, design result 
  1. Persoonlijke ontwikkeling: individueel dossier