Onderzoeks- en innovatieagenda

Auteurs

Koos Zwaan, Hennie van Kuijeren, Guido Stompff (Hogeschool Inholland)
& Ruth Delfgaauw (Being a Designer)
I.s.m. bestuur van de Popcoalitie:
Martijn Kramers, Sem Bakker, Marcel Albers & Berend Schans.
Illustraties: André Weenink (Being a Designer)

Twee partijen hebben het voortouw genomen in het opstellen van deze onderzoeks- en innovatieagenda: de Popcoalitie, waarin belangrijke partijen uit de popmuzieksector, waaronder muziekauteurs, muzikanten, live-podia/-festivals en producenten zijn verenigd, en het kenniscentrum Creative Business van hogeschool Inholland. In het bijzonder het lectoraat Innovation in the International Music Industry.
Een van de doelstellingen van de Popcoalitie is om onderzoek over, voor én met de popmuzieksector te stimuleren.

De Popcoalitie heeft in samenwerking met onderzoekers van hogeschool Inholland in kaart gebracht wat de meest urgente onderwerpen en vragen zijn waar de popmuzieksector de komende jaren mee te maken krijgen. Deze agenda biedt kansen voor innovatieve oplossingen die impact gaan hebben op het versterken van onze industrie en zal richting geven aan een duurzaam en gezond muziekecosysteem.

Met dank aan alle personen die een bijdrage hebben geleverd aan het tot stand komen van deze agenda.