Lectoraat Innovation in the International Music Industry

Partners

Popcoalitie / Powered by CLICKNL / i.s.m. SIA/NWO en IASPM Benelux

Afgelopen 6 juni vond in A Lab in Amsterdam een matchmakingbijeenkomst plaats, waarbij professionals uit de popsector en onderzoekers van hogescholen en universiteiten elkaar ontmoetten en met elkaar in gesprek gingen. Deze bijeenkomst werd georganiseerd naar aanleiding van de onlangs gepubliceerde onderzoeks- en innovatieagenda voor de Nederlandse popmuzieksector, opgesteld door hogeschool Inholland in samenwerking met het bestuur van de Popcoalitie. De middag werd mogelijk gemaakt met een financiele bijdrage van CLICKNL en werd georganiseerd in samenwerking met SIA/NWO en IASPM Benelux.

Na een introductie door Koos Zwaan, projectleider en hoofdauteur van de nieuwe onderzoeks- en innovatieagenda, volgde een presentatie door Thomas Kelderman, programmamanager bij SIA. Hij gaf een toelichting over de verschillende subsidieregelingen die beschikbaar zijn voor onderzoek en innovatie in de popsector. Hierna presenteerde Lies Wijnterp, onderzoeker bij de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU), het project “Culturele Kracht en het onverwachte”. Dit onderzoeksproject is een mooi voorbeeld van een samenwerking tussen het werkveld en twee kennispartners en wordt gefinancierd vanuit het RAAK-Publiek programma, één van de SIA-regelingen. In het project wordt gekeken naar risicomanagement in de podiumkunsten en is een samenwerking tussen de HKU, de Hogeschool van Amsterdam en een aantal werkveldpartners, waaronder ook de brancheorganisatie voor de Nederlandse poppodia en -festivals VNPF.

Dit plenaire programma was bedoeld ter inspiratie voor de rest van de middag, waarbij kennispartners en professionals uit de popsector met elkaar brainstormden over mogelijke nieuwe onderzoeks- en innovatieprojecten op basis van de thema’s uit de agenda. In twee ronden gingen de deelnemers in verschillende samenstellingen aan het werk. Er zijn die middag veel ideeën uitgewisseld en contacten gelegd waar mooie samenwerkingsverbanden uit kunnen ontstaan. Na een plenaire terugkoppeling waarin de ideeën werden gedeeld werd er tijdens een informele borrel goed nagepraat en genetwerkt. Een geslaagde middag waar ongetwijfeld mooie projecten uit voort zullen komen die bijdragen aan een gezondere muziekindustrie!